Polski English Deutsch
Strona główna Oferta używanych autobusów O firmie dafa Zapytanie ofertoweTwoja oferta sprzedaży autobusu Leasing - finansowanie autobusów Kontakt Oferty pracy
  autobusy miejskie
  autobusy podmiejskie
  autobusy turystyczne

  części
  wynajem
  dzierżawa
  przeglądy
  serwis

dafa Danisch Jan
ul. Toruńska 147
85-880 Bydgoszcz
tel. 52 370 75 30
fax 52 363 17 27
info@dafa.pl


Firma dafa Danisch Jan zajmuje się sprzedażą i naprawą autobusów używanych i nowych od wielu lat. W naszej ofercie znajdują się wysokopokładowe autobusy turystyczne, autobusy komunikacji miejskiej jak również luksusowo wyposażone autobusy klubowe.

W ciągu  działalności z naszej oferty skorzystało już wiele renomowanych firm prywatnych oraz państwowych na terenie całej Europy.

Oferta handlowa firmy obejmuje również części zamienne do wszystkich typów autobusów.

W nagłych i trudnych przypadkach świadczymy usługi holownicze specjalistycznym pojazdem na terenie całej Europy.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej www.dafa.pl oraz administratorem danych osobowych (ADO) jest Jan Danisch działający pod firmą Dafa Danisch Jan, ul. Toruńska 147, 85-880 Bydgoszcz, NIP 9671228516  

2. Dane osobowe

 • Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularzy dostępnych na stronie (Formularz Zapytanie ofertowe, formularz Oferuj)
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na wypełniony formularz.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: info@dafa.pl
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:                      
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem  

 

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

a.     dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących tego przetwarzania;

b.     sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane są nieprawidłowe;

c.      uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne;

d.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych;

e.     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy: -kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych; -przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; -ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; -wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

f.       usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

g.      przenoszenia danych osobowych, czyli otrzymania danych przetwarzanych przez ADO i przeniesienia ich do innego administratora;

h.     wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;

i.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile była albo będzie przez Państwa udzielona; cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

 

 

3. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

5. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.  

6. Postanowienia końcowe

 • Właściciel ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna pod adresem www.dafa.pl/ofirmie-dafa-autobusy.php
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  © dafa Danisch Jan Strona główna | Oferta | O firmie | Zapytanie ofertowe | Oferuj | Finansowanie | Kontakt | Praca